تابلو تخته نرد منبت گردو طرح عقاب 51

4.800.000 تومان

تابلو تخته نرد منبت عقاب

ابعاد تخته سایز 55*55 استاندارد

متلغات تخته مهره چوبی منبت زیر پارچه تاس المانی وزن دار تاس مالزی چرخش بالا کاور

جنس چوب گردو

موجود

تخته نرد چوب گردو پشت منبت عقاب
تابلو تخته نرد منبت گردو طرح عقاب 51

موجود