تابلو تخته نرد منبت گردو طرح عقاب51

4.800.000 تومان

تابلو تخته نرد چوب گردو طرح عقاب تمام کار دست و حرفه ای داخل تخته نرد به صورت تخته نرد ریشه گردو از لحاظ تاس ریزی بسیار حرفه ای همراه مهره تخته نرد چوبی حرفه ای تاس آلمانی و مالزی و کاور ترمه

موجود