تابلو تخته نرد منبت بلوط چوب گردو کد158

4.500.000 تومان

تابلو تخته نرد منبت بلوط چوب گردو

جنس تخته نرد چوب گردو خالص

متلغات تخته نرد مهره منبت زیر پارچه تاس المانی وزن دار تاس مالزی چرخش بالا کاور

ابعاد تخته نرد سایز 50*50 استاندارد

تابلو تخته نرد بلوط
تابلو تخته نرد منبت بلوط چوب گردو کد158