تابلو تخته نرد منبت بته جقه کد 160

4.600.000 تومان

تابلو تخته نرد منبت بته جقه چوب گردو

جنس تخته نرد چوب گردو خالص

ابعاد تخته نرد سایز 50*50 استاندارد

متلغات تخته نرد مهره منبت زیر پارچه تاس المانی وزن دار تاس مالزی چرخش بالا کاور

تخته نرد منبت بته جقه
تابلو تخته نرد منبت بته جقه کد 160