تابلو تخته نرد منبت بته جقه چوب گردو براق کد 161

4.600.000 تومان

تابلو تخته نرد منبت بته جقه چوب گردو براق

جنس تخته نرد چوب گردو

ابعاد تخته نرد سایز 50*50 استاندارد

متلغات تخته نرد مهره منبت زیر پارچه تاس المانی وزن دار تاس مالزی کاور

موجود

تخته نرد منبت بته جقه
تابلو تخته نرد منبت بته جقه چوب گردو براق کد 161

موجود