تابلو تخته نرد ریشه گردو رزین تک بازی دور منبت کد 166

5.500.000 تومان

تابلو تخته نرد ریشه گردو رزین تک بازی دور منبت

سایز51*51 استاندارد

متلغات مهره تخته نرد منبت زیر پارچه تاس المانی وزن دارب تاس مالزی چرخش بالا کاور

جنس چوب گردو ریشه گردو و رزین

تابلو تخته نرد ریشه گردو رزین تک بازی دور منبت کد 166