تابلو تخته نرد ریشه گردو رزین تک بازی دور منبت کد 167

5.600.000 تومان

تابلو تخته نرد ریشه گردو رزین دور منبت

ابعاد سایز 51*51 استاندارد میباشد

متلغات مهره تخته نرد زیر پارچه تاس المانی وزن دار تاس مالزی چرخش بالا کاور

جنس چوب گردو ریشه گردو و رزین

تابلو تخته نرد ریشه گردو رزین تک بازی دور منبت کد 167