آشنایی با قوانین بازی تخته نرد از مهارت‌های اساسی هر بازیکن است. قوانین تخته نرد شامل مواردی از جمله نحوه تنظیم تخته، حرکت قطعات، استفاده از توپ دابلینگ، و فرآیند خروج از بازی می‌شود. هدف اصلی این بازی، حرکت تمامی قطعات از یک سوی تخته به دیگری و در نهایت خروج آنها از بازی است. درک و آشنایی با این قوانین، بازیکنان را در رسیدن به استراتژی‌های بهتر و انجام حرکات منطقی کمک می‌کند و موجب لذت بیشتر از بازی می‌شود.

چینش مهره ها

هر سوی تخته نرد دارای یک ردیف از 12 مثلث بلند به نام نقاط است. این نقاط یک مسیر پیوسته را در شکل یو ایجاد می‌کنند و از 1 تا 24 شماره‌گذاری شده‌اند. در تنظیمات استاندارد، هر بازیکن با پانزده تکه شروع می‌کند، دو تکه از آنها در نقطه 24، سه تکه در نقطه 8 و پنج تکه هم در نقطه‌های 13 و 6 قرار می‌گیرد. دو بازیکن تکه‌هایشان را به جهت‌های مخالف حرکت می‌دهند، از نقطه 24 به سمت نقطه 1.

نقاط 1 تا 6 به نام تخته خانه یا تخته داخلی شناخته می‌شوند و نقاط 7 تا 12 به نام تخته خارجی شناخته می‌شوند. نقطه 7 همچنین به عنوان نقطه میله و نقطه 13 همچنین به عنوان نقطه میانه شناخته می‌شوند.

نحوه چینش بازی تخته نرد
نحوه چینش بازی تخته نرد

حرکت های بازی

در ابتدای بازی، هر بازیکن یک تاس می‌اندازد. بازیکنی که عدد بزرگتری را انداخته باشد، اولین حرکت را با استفاده از عدد نمایش داده شده در هر دو تاس انجام می‌دهد. اگر بازیکنان هر دو عدد یکسانی انداخته باشند، باید دوباره تاس بیندازند. هر دو تاس باید به طور کاملاً صاف روی سمت راست تخته (برای هر بازیکن) از بازی‌تخته نرد قرار گیرند. سپس، بازیکنان نوبت به نوبت، هر کدام دو تاس می‌اندازند. برای اطمینان از اینکه اندازه تاس‌ها به صورت واقعی تصادفی است، اغلب از فنجان‌های تاس استفاده می‌شود.

بعد از اینکه تاس‌ها به صورت قانونی انداخته شده‌اند، بازیکنان باید در صورت امکان، قطعات خود را بر اساس عدد نمایش داده شده در هر دو تاس حرکت دهند. به عنوان مثال، اگر بازیکن یک تاس 6 و یک تاس 3 (نشان داده شده به عنوان 6-3) انداخته باشد، باید یک قطعه را شش نقطه حرکت داده و یک قطعه دیگر را یا همان قطعه را سه نقطه حرکت دهد. امکان دارد همان قطعه دو بار حرکت شود، تا زمانی که دو حرکت می‌توانند به صورت جداگانه و با رعایت قوانین انجام شوند.

خرید تخته نرد با بهترین کفیفت از فروشگاه رویال بلوط

از فروشگاه اینترنتی رویال بلوط می‌توانید بازی تخته نرد با بهترین قیمت و کیفیت را خریداری کنید. با تنوع محصولات موجود در این فروشگاه، شما می‌توانید از بین انواع مختلف تخته نردهای چوبی، چرمی، و مدرن انتخاب کنید که هرکدام با طراحی‌های جذاب و متفاوت به همراه کیفیت بالا ارائه می‌شوند. با تضمین کیفیت محصولات و ارائه بهترین خدمات پس از فروش، خرید تخته نرد از فروشگاه اینترنتی رویال بلوط تجربه‌ای راحت و مطمئن برای شما خواهد بود.

جفت آوردی؟

اگر یک بازیکن دو تاس یکسان بنام دابل انداخته باشد، باید هر تاس را دوبار بازی کند که نتیجه آن چهار حرکت است. به عنوان مثال، اگر یک بازیکن 3-3 انداخته باشد، او می‌تواند چهار حرکت به طول سه نقطه انجام دهد. در هر حرکت، بازیکن باید بر اساس اعداد روی هر دو تاس حرکت کند اگر امکان این کار وجود داشته باشد. اگر یک یا هر دوی اعداد امکان حرکت قانونی را فراهم نکند، بازیکن از انجام حرکت استفاده نمی‌کند و نوبت پایان می‌یابد. در صورتی که حرکت‌ها بتوانند بر اساس هر یک از دو تاس انجام شوند، اما نه هر دو، از عدد بزرگتر استفاده می‌شود. اگر یکی از تاس‌ها قابلیت حرکت نداشته باشد، اما یک حرکت از طریق حرکت دیگری امکان‌پذیر شود، این حرکت اجباری است.

حرکت‌های اجباری

در هر حرکت، بازیکن باید بر اساس اعداد روی هر دو تاس حرکت کند اگر امکان این کار وجود داشته باشد. اگر یک یا هر دوی اعداد امکان حرکت قانونی را فراهم نکند، بازیکن از انجام حرکت استفاده نمی‌کند و نوبت پایان می‌یابد. در صورتی که حرکت‌ها بتوانند بر اساس هر یک از دو تاس انجام شوند، اما نه هر دو، از عدد بزرگتر استفاده می‌شود. اگر یکی از تاس‌ها قابلیت حرکت نداشته باشد، اما یک حرکت از طریق حرکت دیگری امکان‌پذیر شود، این حرکت اجباری است. این یکی از پراشتباه‌ترین قوانین تخته نرد است که توسط بازیکنان معمولاً اشتباه فهمیده می‌شود.

زدن حریف

در طول یک حرکت، یک قطعه می‌تواند بر روی هر نقطه‌ای که توسط بازیکن خودش تصرف شده باشد یا خالی باشد، فرود آید. همچنین می‌تواند بر روی یک نقطه‌ای که توسط دقیقاً یک قطعه حریف تصرف شده باشد، فرود آید. در این صورت، آن قطعه حریف رویی یک ضربه (blot) خورده و در وسط تخته نرد، روی نواری که دو طرف سطح بازی را از هم جدا می‌کند، قرار می‌گیرد. هیچ وقت یک قطعه نمی‌تواند بر روی یک نقطه‌ای که توسط دو یا بیشتر از دو قطعه حریف تصرف شده باشد، فرود آید؛ بنابراین هیچ نقطه‌ای به طور همزمان توسط قطعات از دو بازیکن تصرف نمی‌شود. محدودیتی در تعداد قطعاتی که می‌توانند در یک نقطه قرار بگیرند در هر لحظه وجود ندارد.

قوانین تخته نرد
قوانین تخته نرد

وارد شدن از نوار

قطعاتی که روی نوار قرار دارند، باید ابتدا از تخته خانه حریف وارد بازی شوند، قبل از اینکه هر حرکت دیگری انجام شود. آنها نمی‌توانند در یک نقطه قرار بگیرند که توسط دو یا بیشتر از دو قطعه حریف تصرف شده باشد. قطعات فقط می‌توانند در نقاط خالی و یا در نقاطی که توسط یک قطعه حریف تصرف شده باشند، وارد بازی شوند. در مثال دوم، قطعه تکی ضربه می‌خورد و بر روی نوار قرار می‌گیرد. چندین قطعه می‌توانند به طور همزمان روی نوار باشند. یک بازیکن نمی‌تواند هیچ قطعه دیگری را حرکت دهد تا تمامی قطعات روی نوار متعلق به آن بازیکن وارد تخته نرد شوند.

اجازه ورود دوباره

اگر یک بازیکن قطعاتی را روی نوار داشته باشد و مجموعه‌ای از تاس انداخت که به هیچ وجه به هیچ یک از آن قطعات اجازه ورود ندهد، آن بازیکن نمی‌تواند حرکتی انجام دهد. اگر تخته خانه حریف به طور کامل اشغال شده باشد (تمامی شش نقطه دارای دو یا بیشتر از دو قطعه باشند)، هیچ تاسی وجود ندارد که به یک قطعه اجازه ورود از نوار را بدهد. در این صورت، آن بازیکن از انجام حرکت و انداختن تاس متوقف می‌شود تا حداقل یک نقطه به دلیل حرکات حریف باز شود.

قوانین خروج مهره از بازی

وقتی که تمامی قطعات یک بازیکن در تخته خانهٔ خودش قرار دارند، آن بازیکن می‌تواند شروع به خروج از بازی کند. یک حرکت یک می‌تواند برای خروج یک قطعه از نقطه ۱ استفاده شود، یک حرکت ۲ برای خروج از نقطه ۲ و غیره. اگر تمامی قطعات یک بازیکن در نقاطی کمتر از عدد نمایش داده شده روی تاس‌های خود باشند، آن بازیکن می‌تواند از تاس برای خروج یک قطعه از نقطه با بیشترین شماره‌گذاری استفاده کند.

به عنوان مثال، اگر یک بازیکن یک تاس ۵ و یک تاس ۴ انداخته باشد، اما هیچ قطعه‌ای روی نقطه ۶ یا ۵ نباشد، اما دو قطعه روی نقطه ۴ باشند، تاس‌ها باید برای خروج از بازی از دو قطعه روی نقطه ۴ استفاده شوند. اگر راهی برای استفاده از تمامی حرکات نشان داده شده روی تاس‌ها، با حرکت قطعات در داخل تخته خانه یا خروج آنها، وجود داشته باشد، بازیکن باید این کار را انجام دهد. اگر یک قطعه از یک بازیکن در حال خروج از بازی زده شود، آن بازیکن نمی‌تواند قطعات دیگری را خارج کند تا زمانی که دوباره وارد بازی شود و به تخته خانه برگردد.

قوانین تخته نرد
قوانین تخته نرد

بردن بازی

بازیکن اولیه که تمامی پانزده قطعهٔ خود را از بازی خارج کند، برنده بازی می‌شود. اگر حریف هیچ قطعه‌ای را از بازی خارج نکرده باشد و بازی به پایان برسد، مارس رخ می‌دهد. این بازی موجب دو برابر شدن مبلغ قرارداد می‌شود. اگر حریف هنوز هیچ قطعه‌ای را از بازی خارج نکرده باشد و برخی از آنها روی نوار یا در تخته خانهٔ برنده بازی باشند، بازیکن برنده یک باک‌گمون را تجربه خواهد کرد. این موجب سه برابر شدن مبلغ قرارداد می‌شود. پیروزی در یک بازی معمولی منجر به کسب یک امتیاز، مارس دو امتیاز و باک‌گمون سه امتیاز می‌شود. این امتیازها سپس توسط ارزش ضرب کننده کاهش می‌یابد.

منبع: Backgammon Rules – Deluxe Backgammon

دیدگاهتان را بنویسید